خدمات مجتمع های مسکونی

مدیر گرامی، در صورتی که متقاضی استفاده از خدمات مجتمع های مسکونی این شرکت برای مجتمع خود هستید، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
ایمیل:
نام مجتمع:
نام مدیریت مجتمع:
شماره تماس دفتر مدیریت:
تعداد واحد های مجتمع:
تعداد طبقات مجتمع:
آدرس دقیق:
ثبت