خدمات مجتمع های مسکونی

در این نرم افزار که با هدف کاهش هزینه های مجتمع و صرفه جویی در وقت مدیران و ساکنین طراحی و تولید شده، هر کدام از ساکنین و مالکین دارای یک حساب کاربری بوده که به واسطه آن امکان پرداخت آنلاین شارژ، مکاتبه با مدیریت و استفاده از سایر امکانات سیستم را دارند. برخی از ویژگی های این نرم افزار به شرح زیر است:

  • امکان ثبت واحد های آپارتمانی، مشخصات و امکانات آن ها
  • امکان ثبت مشخصات ساکنین و مالکین به منظور استفاده در عملیات حسابداری و اطلاع رسانی
  • امکان تعریف دو حساب کاربری مجزا برای ساکن و مالک هر آپارتمان
  • قابلیت ارسال و دریافت پیام، نظرات، پیشنهادات و انتقادات بین مدیریت و ساکنین
  • امکان تعریف نظرسنجی و تحلیل نتایج آن
  • امکان ارسال SMS با استفاده از شماره ثابت دفتر هیئت مدیره
  • امکان ارائه گزارشات مالی و صورت حساب آپارتمان از دو طریق وب سایت و SMS
  • امکان پرداخت آنلاین شارژ آپارتمان و ثبت خودکار اسناد مربوط به آن در سیستم حسابداری و ...