کاربر گرامی، شما می توانید با معرفی اینترنت بیتا به هر یک از دوستان و آشنایان خود تا سقف معادل 50,000 تومان هدیه بگیرید. در این طرح به ازای خرید اول و دوم مشترک جدید، مطابق جدول زیر هر بار تا 25,000 تومان (مجموعا تا 50,000 تومان) هدیه به معرف تعلق می گیرد. برای استفاده از این طرح کافیست مشترک جدید در زمان ثبت نام، نام کاربری شما را به عنوان معرف به همکاران ما ارائه دهد.

مبلغ سرویس خریداری شده توسط مشترک جدید مبلغ هدیه
از 29,000 تومان تا 100,000 تومان 10,000 تومان
از 100,000 تومان تا 200,000 تومان 20,000 تومان
بالای 200,000 تومان 25,000 تومان

شرایط و ضوابط

  • مبالغ جدول فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد
  • به ازای هر مشترک جدید فقط یک بار امکان ارائه هدیه وجود دارد
  • هفت روز پس از خرید و استفاده سرویس توسط مشترک جدید، اعتبار هدیه در حساب کاربری معرف اعمال می گردد
  • اعتبار هدیه فقط به تنهایی قابل خرج کردن است و به صورت ترکیبی با پرداخت های نقدی قابل استفاده نیست
  • اعتبار هدیه فقط به صورت خرید سرویس قابل استفاده است و امکان تبدیل آن به وجه نقد وجود ندارد.